Innehållsförteckning

 1. Inom vilken region bedriver Spektra sin verksamhet?
 2. Vad tycker Skattemyndigheten om Spektras verksamhet?
 3. Vad krävs för att bli godkänd som partner?
 4. Hur gör jag för att hitta uppdragsgivare?
 5. Ett företag har anställningsstopp, kan jag söka uppdrag där?
 6. Kan t.ex. ett vikariat gälla som ett uppdrag?
 7. Varför får jag inte ta uppdrag hos min tidigare arbetsgivare?
 8. Vad är fast pris?
 9. Jag läser på högskola, kan Spektra hjälpa mig att få jobb?
 10. Kan jag ta uppdrag om jag är arbetslös?
 11. Idag får jag ersättning från A-kassa, vad gäller?
 12. Har Spektra samarbete med Arbetsförmedlingen?
 13. Vad händer om uppdragsgivaren erbjuder mig anställning?

Inom vilken region bedriver Spektra sin verksamhet?

Vårt kontor ligger i Göteborg, men vi verkar över hela Sverige. Det betyder att oavsett var du bor är du välkommen att anlita våra tjänster. Inom kort kommer vi att öppna filialkontor i Malmö, Örebro, Stockholm och Luleå.

Tillbaka till början

Vad tycker Skattemyndigheten om Spektras verksamhet?

Skattemyndigheten har ställt sig positiv. De vet att samtliga skatter och avgifter blir redovisade och inbetalda i tid. Samtidigt behöver de använda mindre av sina egna resurser för att kontrollera självdeklarationer som är baserade på kontrolluppgifter än motsvarande med näringsbilagor. Vidare slipper de hantera ett stort antal F- eller FA-skattsedlar för uppdragstagare med liten verksamhet.

Tillbaka till början

Vad krävs för att bli godkänd som partner?

Vi gör ingen utsortering av uppdragstagare i förväg och därför är alla personer välkomna att träffa Partneravtal med oss. Det vi därefter kräver av dig som partner är att du ska vara seriös i din yrkesutövning och inte utnyttja våra tjänster på ett otillbörligt sätt. Det kan t.ex. vara om du tar uppdrag via oss samtidigt som du uppbär bidrag i någon form.

Tillbaka till början

Hur gör jag för att hitta uppdragsgivare?

Genom eget kontaktnät och din egen kreativa förmåga hittar du uppdragsgivarna. Vi påstår inte att detta är lätt eller att någon står med öppna armar för att välkomna dig. Det vi kan hjälpa dig med är att våra tjänster kan underlätta för dig att få uppdraget när du väl hittat det. Du ansvarar alltid för din egen arbetssituation och kom ihåg det slitna uttrycket "En sittande fågel finner ingen mat".

Tillbaka till början

Ett företag har anställningsstopp, kan jag söka uppdrag där?

När ett företag har anställningsstopp får inga personer anställas. Detta hindrar inte t.ex. en avdelningschef att anlita extern hjälp om det krävs för att ansvarsområdet ska fungera. Du kan därför med fördel sälja in dig själv och dina tjänster.

Har du väl kommit in med en fot, kan du kanske bli erbjuden anställning den dag konjunkturen vänder för företaget.

Tillbaka till början

Kan t.ex. ett vikariat gälla som ett uppdrag?

Visst, det går alldeles utmärkt. Tänk bara på att informera dig om för vem du vikarierar och hur länge vikariatet varar. Det finns många företag som tycker extra löneadministration är omständlig och betalar hellre löpande fakturor än att lägga in ytterligare personer i sin lönehantering.

Tillbaka till början

Varför får jag inte ta uppdrag hos min tidigare arbetsgivare?

Visst får du det, men det måste gått sex månader sedan din anställning hos dem upphörde. Denna regel är reglerad i lag. Observera att detta gäller enbart om du själv sa upp dig, alltså inte om du blev uppsagd av företaget t.ex. på grund av arbetsbrist.

Tillbaka till början

Vad är fast pris?

Fast pris är när du erbjuder dig att leverera en vara eller tjänst till ett i förväg överenskommet pris. Det kan t.ex. gälla uppdraget att konstruera en webbsida enligt givna instruktioner. Priset är detsamma oavsett hur många timmar det tagit dig att utföra uppdraget.

Tillbaka till början

Jag läser på högskola, kan Spektra hjälpa mig att få jobb?

Nej, tyvärr. Det måste du göra själv. Spektra är inget rekryteringsföretag. Däremot blir det enklare för dig att skaffa egna uppdrag om du anlitar våra tjänster, och den vägen lyckas få in en fot på olika företag.

Vi citerar några kloka ord från Claes Dahlbäck, tidigare VD för Investor, som berör just detta:
"När det inte finns några jobb att få direkt måste studenterna göra sitt bästa för att hitta en väg in i företagen. Att knyta kontakter, bygga nätverk och lära sig vilka man kan jobba med är det man måste göra."

Tillbaka till början

Kan jag ta uppdrag om jag är arbetslös?

Ja, det ligger i sakens natur, men du måste inte vara det. Bara du har disponibel tid till ditt förfogande så att du kan utföra uppdraget. Arbetslös betyder i dagligt tal att du inte har någon anställning hos någon arbetsgivare. Detta kan ju vara ett eget val du gjort och då klingar ordet arbetslös lite negativt. Så därför, slå dig lös och arbeta med alla uppdrag du kan skaffa!

Ingår du i någon arbetsmarknadspolitisk eller liknande åtgärd bör du informera dig om vad som gäller, vad du får göra och inte.

Tillbaka till början

Idag får jag ersättning från A-kassa, vad gäller?

Om du får ersättning från någon arbetslöshetskassa bör du kontakta dem innan du skaffar ett uppdrag. Om du t.ex. bara har för avsikt att skaffa uppdrag sporadiskt och samtidigt önskar få ersättning från A-kassan för perioderna mellan dessa uppdrag, bör du bedriva sådan uppdragsverksamhet i full samförstånd med dem.

Du kan nämligen riskera att bli avstängd från din A-kassa om du tar uppdrag utan att först kommit överens med dem.

Tillbaka till början

Har Spektra samarbete med Arbetsförmedlingen?

Nej, inget direkt samarbete. Vid våra kontakter med dem har de uttryckt sin åsikt att vårt upplägg verkar intressant. De kan i förlängningen se att med våra tjänster kan det underlätta för någon som är arbetslös att själv hitta och få tillsvidareanställning.

Som de själva uttryckte det; "alla verktyg som de arbetslösa kan använda sig av i denna riktning välkomnas".

Tillbaka till början

Vad händer om uppdragsgivaren erbjuder mig anställning?

Om erbjudandet tilltalar dig ska du naturligtvis tacka JA !!!

Även om erbjudandet skulle komma mitt i ett pågående uppdrag ställer vi oss välvilligt inställda till att uppdraget slutfaktureras. Ingen extra avgift debiteras någon part, utan vi önskar dig lycka till i framtiden med det nya jobbet.

Önskar du att Partneravtalet oss emellan ska finnas kvar är det OK från vår sida.

Tillbaka till början