Enklare för Uppdragsgivare

Som näringsidkare uppstår ibland behovet av att få ett uppdrag eller en speciell tjänst utförd, samtidigt som man kanske inte alltid önskar visstidsanställa personen/uppdragstagaren enbart för detta.

Visserligen finns möjligheten att hyra personal från bemanningsföretag, men det är inte alltid de skickar den kompetens som man efterfrågar och det finns inte alltid möjlighet att själv välja.

I vårt upplägg känner ni redan till en person, eller kanske har blivit kontaktad av någon, som har den kompetens som ni söker för uppdraget.

Genom att anlita Spektras tjänster erhåller ni en faktura på det utförda uppdraget. Spektra sköter all annan administration.

Under tiden för uppdragets utförande är uppdragstagaren tekniskt sätt anställd av Spektra. Utöver lön och alla lönebikostnader utbetalar därför Spektra även sjuklön till denne vid eventuell sjukdom.

Detta kostar inte er något extra, utan ni betalar enbart för effektiv tid, d.v.s. då uppdragstagaren faktiskt arbetar med uppdraget, exklusive lunch och liknande.