Avtal

 

Innan Spektra kan administrera uppdrag måste ett Ramavtal tecknas mellan Spektra och uppdragsgivaren samt ett Partneravtal mellan Spektra och uppdragstagaren.

Dessa avtal har ingen omedelbar bindande verkan, men innehåller de villkor som kommer att gälla mellan Spektra och respektive part i det fall Spektras tjänster tas i anspråk.

Ramavtalet mellan Spektra och Uppdragsgivaren

(pdf-format)

Partneravtalet mellan Spektra och Uppdragstagaren

(pdf-format)

För att kunna läsa avtalen måste du ha Acrobat Reader installerat på din dator. Har du inte det så kan du ladda hem
den senaste versionen
genom att klicka på nedanstående länk.